19 Şubat 2010 Cuma

Logo tasarımında dikkat edilmesi gerekenler

  • Üç renkten fazla renk kullanmayın.
  • Gerçekten gerekli olmayan her şeyi atın.
  • Karakter büyük anneniz tarafından bile okunabilmeli
  • Logo algılanabilir olmalı.
  • Logo için benzersiz bir şekil yaratın.
  • Ailenizin ve arkadaşlarınızın logo hakkındaki görüşlerini umursamayın.
  • Logonuzu 3’den fazla kişi tarafından beğenildiğine emin olun..
  • Populer logolardan parçalar toplayarak bunların
Devamı için tıklayınız...

19 Ocak 2009 Pazartesi

Grafikerliğe Yeni Başlayanlara Temel Bilgiler

MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) kapsamında projenin web sitesinde bir süredir çeşitli meslek dalları ile ilgili lise düzeyinde pdf ders içerikleri bulunuyor. Grafik tasarım ile ilgili içerikler de "Fotoğraf ve Grafik" başlığı altında yer alıyor.
Grafik tasarım konusunda bilgi edinmek...

Yazının devamı için tıklayınız.

Grafik tasarım nedir? Grafik tasarım neye denir?

1 Ocak 2009 Perşembe

Değişik Tshirt Baskıları Tasarımları

Türk Hat Sanatı Hakkında Bilgi

Hat Sanatı

Türk Süsleme Sanatları

Hat sanatı denilince Arap harfleri çevresinde oluşmuş güzel yazı sanatı akla gelir. Bu sanat Arap harflerinin 6.-10. yüzyıllar arasında geçirdiği uzunca bir gelişme döneminden sonra ortaya çıkmıştır.

Türkler, Müslüman olduktan ve Arap alfabesini benimsedikten sonra uzun bir süre hat sanatına herhangi bir katkıda bulunmamışlardır. Türkler hat sanatıyla Anadolu'ya geldikten sonra ilgilenmeye başladılar ve bu alanda en parlak dönemlerini de Osmanlılar zamanında yaşadılar. Yakut-ı Mustasımi'nin Anadolu'daki etkisi 13. yüzyıl ortalarından başlayıp 15. yüzyıl ortalarına kadar sürdü. Bu yüzyılda yetişen Şeyh Hamdullah (1429-1520) Yakut-ı Mustasımi'nin koyduğu kurallarda bazı değişiklikler yaparak Arap yazısına daha sıcak, daha yumuşak bir görünüm kazandırdı. Türk hat sanatının kurucusu sayılan Şeyh Hamdullah'ın üslup ve anlayışı 17. yüzyıla kadar sürdü. Hafız Osman (1642-98) Arap yazısına estetik bakımdan en olgun biçimini kazandırdı. Bu tarihten sonra yetişen hattatların hepsi Hafız Osman'ı izlemişlerdir.

Türkler altı tür yazı (aklâm-ı sitte) dışında, İranlılar'ın bulduğu tâlik yazıda da yeni bir üslup yarattılar. Önceleri İran etkisinde olan tâlik yazı 18. yüzyılda Mehmed Esad Yesari (ölümü 1798) ile oğlu Yesarizade Mustafa İzzet'in (ölümü 1849) elinde yepyeni bir görünüm kazandı. Türk hat sanatı 19. yüzyılda ve 20. yüzyıl başlarında da parlaklığını sürdürdü, ama 1928'de Arap alfabesinden Latin alfabesine geçilince yaygın bir sanat olmaktan çıkıp yalnızca belirli eğitim kurumlarında öğretilen geleneksel bir sanat durumuna geldi.

Yazı Türleri

Hat sanatının doğduğu dönemde ortaya çıkan altı tür yazı ile

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

31 Aralık 2008 Çarşamba

Fotoğrafçılık Terimler Sözlüğü

Fotograf Terimleri

A tipi renkli film 3400ºK renk ışısına sahip yapay aydınlatmaya dengelenmiş filmlerin genel adı.

Agrandizör: Negatiflerin kendi orjinal boyutlarından daha büyük boyutlarda basılabilmesini sağlayan optik araç

Ajitasyon: Kimyasal işlemler sırasında, duyarlı yüzeye sürekli olarak bozulmamış banyonun temas etmesini sağlayan yöntem; Bu yöntem özellikle film ve kağıtların gelişterme banyosunda bulundukları sırada ve saptama banyosunun (tesbit banyosu ya da fix) ilk birkaç dakikasında çok önemlidir. Üretici firmaların bu konudaki uyarılarına aynen uyulmalıdır.

Akromatik: "Kromatik" görüntü bozulmasına karşı gerekli düzeltme yapılmış olan objektif

Aktinik: Işığın herhangi bir madde üzerinde kimyasal ya da fiziksel değişim yaratabilme gücü; film üzerine düşen ışık duyarkatı oluşturan gümüş tuzlarının yapı değişikliğine uğramalarını, siyah ****lik gümüşe dönüşerek görüntüyü oluşturma ayarını sağlamaktadır.

Aktinometre: Eski devirlerde kullanılmakta olan bir tür ışıkölçere verilen ad.

Akutans: Görüntü keskinliğinin ölçüsüdür.Görüntüyü oluşturan yoğunluk bölgelerindeki sınırların eğim açısının darlığı görüntünün kesinlik derecesini belirler. Bu açı büyüdükçe görüntü keskinliğe kaybolur.

Alan Derinliği: Üzerinde odaklama yapılan cismen önünde ve arkasında oluşan seçik alandır. Bu alan cismin önünde 1/3, arkasında ise 2/3 oranında oluşur.
Alan derinliğinin darlığını ya da genişliğini etkileyen üç öge, objektifin odak uzunluğu, kullanılan diyaframın açıklığı, ve cismin fotoğraf makinasına olan uzaklığıdır.

Anamorfik Objektif: Geniş bir görüş açısındaki görüntüyü sıkıştırarak belirli bir çerçeveye sığdıran objektif türü; Sinemaskop filmler de bu objektiflerle çekilmektedirler. Daha sonra göstericiye takılan bir parça ile görüntünün yayılması sağlamakta ve tüm perdeye kaplamaktadır.

Anti Halo Tabakası: Filmlerin arka yüzeylerine sürülen ve taşıyıcı taban ya da fotoğraf makinasının arka kısmından yansıxxxxx yeniden filme dönüp "halelenme"ye neden olan ışığı emerek yok eden boyalı katman.

Aplanat: Küresel görüntü bozulmasına karşı gerekli düzeltme yapılmış olan objektifler

Aperture: Diyafram
Fotoğraf makinesi objektifinin önünde yer alan, algılayıcı (sensöre) ya da filme ne kadar ışık düşeceğini kontrol eden, yapraklardan oluşmuş düzenektir. Objektiften girecek ışığın derecesini kullanıcı belirleme şansına sahiptir ve bu "f" rakamlarıyla ayarlanır.

Autofocus: Otomatik netleme[/b]
Algılayıcı'ya gelen ışığın aşamalarını otomatik olarak ölçerek, odaklamayı ya da netlemeyi gerçekleştiren sisteme verilen ad.


APS film:[/b] Advanced Photo System (gelişmiş fotoğraf sistemi) anlamına gelen "akıllı" bir film türüdür. Fotoğrafı üç değişik şekilde (geleneksel oran, geniş oran ve panaromik) olarak çekim olanağı sağlayan ve bunları film yüzeyine işleyebilen bir sistemdir. Filmi basım işleminden sonra minilab otomatik olarak tekrar kasedinin içine sarar. Ayrıca bu filmler fotoğraf makinesine yerleştirildiğinde makine otomatik olarak en son kareden (kullanılmamış ise ilk kareye gelecek şekilde) filmi kullanıma hazır hale getirir. Ancak oldukça düşük kalitede çekim yapabilirler. Amaçlanan özellikle anı fotoğrafına yönelen insanlara daha kolay ve pratik bir alternatif sunmak olsa da, filme gereksinim duymayan ve daha pratik dijital makinelerin çıkışıyla beraber kullanımı yaygınlaşmamıştır

Devamı için tıklayınız

.

Fotoğraf Çekim Teknikleri: Anı Fotoğrafı Çekimleri Hakkında Bilgiler

Anı Fotoğrafı Çekimi Öncesi Gerekli Hazırlıklar

Işık ve Aydınlatma Teknikleri
İyi bir aydınlatmayı sağlamak için güç itibariyle kuvvetli ve pahalı aydınlatma
araçları kullanmak hiçbir zaman gerekli değildir. En ucuz ve en basit aydınlatma araçlarıyla güzel bir aydınlatma sağlamak mümkündür. Genellikle portre fotoğraflarında kullanılan aydınlatma kaynakları direkt gün ışığı, yaygın gün ışığı flaş aydınlatması ve yapay ışıkAnı Fotoğrafı Çekimi Öncesi Gerekli Hazırlıklar

Işık ve Aydınlatma Teknikleri
İyi bir aydınlatmayı sağlamak için güç itibariyle kuvvetli ve pahalı aydınlatma
araçları kullanmak hiçbir zaman gerekli değildir. En ucuz ve en basit aydınlatma araçlarıyla güzel bir aydınlatma sağlamak mümkündür. Genellikle portre fotoğraflarında kullanılan aydınlatma kaynakları direkt gün ışığı, yaygın gün ışığı flaş aydınlatması ve yapay ışık kaynaklarıdır. Özellikle amatör fotoğrafçılıkta foto fludlar daha çok kullanılır. Spot ışıklar ise daha toplu ışık verir ve genel olarak arkadan aydınlatma ve efekt aydınlatması için
kullanılırlar.
Yapay ışıkla çalışacak fotoğrafçının her şeyden evvel, kaç ışık ve ne güçte ışık
kullanacağını ve bunları ne şekilde yerleştireceğini saptaması gerekir. Başlangıçta yapılacak bir hata, gereğinden fazla ışık kullanmakla bunların meydana getireceği gölge ve bu kaynaklarıdır. Özellikle amatör fotoğrafçılıkta foto fludlar daha çok kullanılır.

Spot ışıklar ise daha toplu ışık verir ve genel olarak arkadan aydınlatma ve efekt aydınlatması için kullanılırlar.

Yapay ışıkla çalışacak fotoğrafçının her şeyden evvel, kaç ışık ve ne güçte ışık
kullanacağını ve bunları ne şekilde yerleştireceğini saptaması gerekir. Başlangıçta yapılacak bir hata, gereğinden fazla ışık kullanmakla bunların meydana getireceği gölge ve bu gölgelerin etkilerinin çatışmasıdır. Güzel bir aydınlatma düzeni bir ana ışık, bir yardımcı ışık, bir fon ışığı ve bir de efekt ışığı ile sağlanabilir.
Genel olarak, klasik aydınlatma ve dramatik aydınlatma olarak iki aydınlatma stili vardır. Dramatik aydınlatma; daha çok sinema fotoğrafları, tiyatro fotoğraflarında, afiş ve reklam fotoğrafların da bol bol efekt ışığı kullanılarak yapılan aydınlatma şeklidir. Çok gölgeli kısımlarla, efekt ışıklarının verdiği aydınlık kısımlar arasındaki farkların meydana getirdiği dramatik bir ifadenin sağlanması esas tutulur. Klasik aydınlatma ise özellikle klasik resim kültürü olanların tercih ettiği bir aydınlatma şeklidir. Bu aydınlatma şeklinde bir ana ışık kaynağı kullanılır, efekt ışıklarından sakınılır, fazla kuvvetli ve aydınlık bölgeler bulunmaz.

Fotoğrafı Çekilecek Kişinin Aydınlatılması
Başlangıçta belirli bir aydınlatma olarak tek bir ana ışık, cephe ışığı kullanılır ve
bunun meydana getirdiği gölgeli bölgeler ile yan etkileri incelenerek istenilen şekilde bir aydınlatma yapılmak üzere yardımcı ışık kaynağı ileri geri hareket ettirilerek gölgeler istenilen miktarda eritilir. Ana ışık, cephe ışık kaynağı ne kadar yukarıda olursa burnun ve
gözlerin altında meydana gelecek gölgeler de o kadar büyük olur. Aynı şekilde cephe ışık kaynağı ne kadar yan olursa yüzün diğer tarafının gölgede kalış oranı da o kadar artar.